Zarząd Klubu zgodnie ze Statutem składa się z pięciu członków.

Od dnia 14 maja 2022r. Zarząd pracuje w składzie:

1. Komandor - Ignacy Makowski

2. Wicekomandor d/s organizacyjnych - Piotr Lis

3. Wicekomandor d/s technicznych - Krzysztof Maculewicz

4. Członek Zarządu - Krzysztof Gulczyński

5. Członek Zarządu - Radosław Schielmann